BIL TOPIK SPEAKER PAUTAN
1 Pelaksanaan Teknologi Dalam Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam Haizan Yusoff Muat Turun Slaid
2 Best Practices: Negara Maju dalam ICT Ts. Mohamed Hairul Muat Turun Slaid
3 Digital Transformation, Innovation and Growth Dr. Jasmine Begum Muat Turun Slaid
4 Teknologi berasaskan Internet of Things (IoT) sejajar Industrial Revolution (IR) 4.0 Dr. Mazlan Abbas Muat Turun Slaid
5 Memudahkan transformasi digital untuk pembangunan e-kerajaan yang mampan Syarorany Abdul Razak Muat Turun Slaid
6 MyGovCloud@PDSA – Malaysian Government Private CloudMuhammad Fardzly Fishol Muhammad Fardzly Fishol Muat Turun Slaid
7 Towards a Safer and More Secure Cyberspace Ridzwan Ahmad Mohd Fathil Muat Turun Slaid
8 How to Build a Successful Government Online Services Mohd Akmal Akhpah Muat Turun Slaid
9 Teknologi Pembangunan Aplikasi Mudah Alih (Mobile App) Sharifah Maimunah Al Habshi Muat Turun Slaid
10 Sistem Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Mohd Helmi Rakhani Muat Turun Slaid
11 Mobile Apps Development using Ionic Abang Caspian Muat Turun Slaid
12 Laravel (PHP Framework) Tips & Tricks Nasrul Hazim Mohamad Muat Turun Slaid
13 Transform your organization with Google Cloud Platform Sean Tay Muat Turun Slaid
14 UX/UI Design Process Nurhidayah Mohamed Noor Muat Turun Slaid
15 Real-time Payments Platform Building the Payments System of Tomorrow Ahmad Ariff bin Ali Muat Turun Slaid
16 Machine Learning Algorithms for Beginners Mohd Firdaus Mohamed Khairi Muat Turun Slaid