ConFIG Malaysia 2018 Ambassadors

Ambassadors ialah ahli-ahli komuniti yang turut sama menyumbang idea, cadangan, tenaga, jaringan, atau sokongan berkenaan ConFIG Malaysia 2018.

photo

Mohd Nazri Mohammad Mad Som

Menara Kuala Lumpur

photo

Nurlida Mohd Rani

Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)

photo

Muzamir Mokhtar

Radio Televisyen Malaysia (RTM)

photo

Hazatullaila Zainol

Board of Quantity Surveyor (BQSM)

photo

Dr Amirrudin Kamsin

Universiti Malaya (UM)

photo

Muhammad Faizal Ruslan

German-Malaysian Institute (GMI)

photo

Mohd Noor Miswan

Tekun Nasional

photo

Zahid Ahmad Zuber Ahmad Khan

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)

photo

Nurul Shida Baharudin

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)

photo

Sarliza Md Isa

Unit Perancang Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menteri

photo

Sharil Mazmi Mohd. Sharif

Jabatan Perlindungan Data Peribadi (PDP)

photo

Fauzi Zakaria

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)

photo

Amran bin Salleh

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM)

photo

Noor Afifah Johari

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

photo

Mohd Ikhsan bin Md Raus

Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang

photo

Mohd Suzlezan bin Supu

Malaysia Productivity Corporation (MPC)

photo

Dr Yahaya Abd Rahim

Universiti Teknikal Malaysia Melaka

photo

Mohd Shahrul bin Mohd Yusof

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

photo

Mohamad Zaki Mohd Shukri

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

Terima kasih diucapkan kepada semua ConFIG Malaysia 2018 Ambassadors yang membantu menjayakan program ini.

Early Bird Get Discount 10%

ConFIG Malaysia

Dapatkan Tiket Segera!